Halvtidstjänst i Umeå

För den som är beroende av personliga assistenter är det oerhört viktigt att rätt person anställs. Det är vanligen de personliga egenskaperna, inte formella meriter, som avgör vem som är bäst lämpad för det aktuella jobbet. Följande ansökningsformulär innehåller en mängd frågor som hjälper oss att få en så bra bild som möjligt av vem du är. Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna, allt handlar om att hitta rätt sökande till den aktuella kunden.