Jobba med oss

Jobba med oss

Som personlig assistent eller teamledare är du en mycket viktig del i Assistansbyrån Viljas verksamhet. Vi lägger mycket tid och engagemang på att hjälpa våra kunder att hitta rätt assistent och för att du ska trivas som anställd hos oss och känna dig delaktig i företagets utveckling. Våra personliga assistenter är de som arbetar allra närmast kunden och som dagligen omsätter våra värderingar i olika assistanssituationer.

Delaktighet
För oss är det viktigt att både kunder och anställda verkligen känner sig delaktiga i företagets utveckling och vi ger därför full inblick i företagets ekonomi, framtidsplaner, utbildningssatsningar, m.m. På våra regelbundna träffar frågar vi alltid efter synpunkter, förslag och idéer.

Glädje
Att arbeta med människor är, enligt oss, det roligaste och mest givande yrke man kan ha. Det är av yttersta vikt för oss att våra assistenter delar den uppfattningen. Vi vill att alla assistenter ska vara stolta över sitt yrke och trivas med sitt arbete. Det är viktigt att varje assistent har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag så att de alltid kan känna sig trygga med att de har alla förutsättningar för att göra en bra arbetsinsats. Vi planerar alltid kompetensutveckling tillsammans med kund och assistent. Några gånger varje år bjuder vi in kunder och assistenter för att diskutera gemensamma intresseområden och för att träffas och ha trevligt tillsammans. Vi är alltid öppna för förslag som kan sätta en liten guldkant på tillvaron.

Engagemang
När du som anställd får vara med och påverka, får känna dig delaktig i företaget och blir uppskattad för det jobb du gör, då kommer du att känna ett större engagemang för dina arbetsuppgifter och din arbetsplats. Att vara engagerad i sitt arbete gör det så mycket roligare och mer meningsfullt. Vi engagerar oss till 100% i våra assistenter och vi vet att du kommer engagera dig lika mycket i din arbetsplats. Finns bara viljan, då finns också alla möjligheterna!

Kollektivavtal
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Du omfattas även av försäkringarna AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) och TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) samt avtalspension SAF-LO.

Din lön
Det är viktigt att du har en lön som står i proportion till din arbetsinsats. Har du ett krävande uppdrag ska det också märkas i ditt lönekuvert. Vi använder oss av ett speciellt värderingsinstrument så att alla delar i ditt uppdrag ska avspeglas i lönen.

Friskvård
Hos Assistansbyrån Vilja vill vi satsa lite extra på de anställdas hälsa! Det gör vi genom Hälsoprofilbedömning. En gång per år får du träffa en "hälsocoach" som kan hjälpa dig att sätta upp mål för förändringar du vill åstadkomma. Du får fylla i en enkät bestående av frågor om dina kost- och motionsvanor, stress, sömn, din arbetsmiljö m.m. Du får också göra några enklare tester, som ex kontroll av ditt blodtryck och blodsocker. Uifrån enkäten och dina önskemål om vad du vill uppnå får du hjälp att sätta upp mål och att göra en plan för hur du ska nå dina mål. Det kan handla om allt ifrån att förändra sina kost- och motionsvanor till att sluta röka eller bli bättre på att hantera vardagsstressen. Ett par gånger under året får du per telefon uppföljning med din hälsocoach.

Beroende på vilka behov och önskemål som finns bland personalen kan vi även arrangera aktiviteter eller andra insatser som bidrar till att personalen ska kunna nå sina ustakade mål, känna sig uppskattade och trivas hos oss.

Din assistanscoach
Som personlig assistent hos oss har du en kontaktperson, assistanscoach, som har ansvaret för din anställning beträffande arbetsmiljö, lönesättning, utvecklingssamtal osv. Du är alltid välkommen att vända dig till din assistanscoach för att diskutera din arbetssituation och för att få det stöd du behöver i ditt arbete.