Den personliga assistentens roll

Den personliga assistentens roll

För att kunna förstå den personliga assistentens roll och funktion är det viktigt att utgå från de grundläggande motiv som ligger bakom rättigheten personlig assistans:

• möjligheten att stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv,
• möjligheten att åstadkomma villkor, som är likvärdiga med andra människors i motsvarande ålder samt
• möjligheten till självbestämmande över sin egen livssituation


Med hjälp av personliga assistenter har människor med omfattande funktionsnedsättningar
och stora assistansbehov möjlighet att leva ett självständigt och självvalt liv. Den personliga assistenten är ett "mänskligt hjälpmedel" som ska hjälpa den assistansberättigade att utföra de sysslor denne själv utfört utan sin funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande beroende på funktionsnedsättning, livsstil m.m. men gemensamt för yrket är vanligen personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, skötsel av hemmet och hjälp vid aktiviteter av olika slag. Den personliga assistenten ska assistera den assistansberättigade vid olika sysslor, den assistansberättigade ska, efter förmåga, vara delaktig i de sysslor om utförs.

Gemensamt för yrket är också lyhördhet, stor respekt för den personliga integriteten och förmågan att jobba mycket nära en annan människa utan att ”ta över” eller styra hur denne väljer att leva sitt liv. Den personliga assistenten måste känna sig bekväm med att ta ett steg tillbaka, inte vara den som står i centrum, eftersom yrket handlar mycket om att alltid se till att kunden är huvudpersonen i sitt eget liv.