Vi har tagit emot din ansökan/intresseanmälan. Roligt att du vill jobba med oss!

  • Om du gjort ansökan för en specifik tjänst återkommer till dig längre fram i rekryteringen när vi vet vilka vi valt att gå vidare med
  • Om du gjort en allmän intresseanmälan hör vi av oss när vi har behov av personal där du kan vara en lämplig kandidat. Behovet av att anställa ny personal varierar mycket över tid varför vi inte kan säga någon om när det kan vara aktuellt. När vi har behov av att anställa söker vi alltid först bland våra inkomna intresseanmälningar

 

Vänliga Hälsningar

Assistansbyrån Vilja