Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur gör jag för att få personlig assistans?
För att få rätten till personlig assistans prövad vänder du dig till en LSS handläggare i din hemkommun. Handläggaren gör en behovsprövning som grundas på läkarintyg kring ditt funktionshinder och hur ditt hjälpbehov ser ut. Se även personlig assistans. När du fått ett beslut om personlig assistans väljer du själv vem som ska utföra assistansen. Det kan vara kommunen där du bor, ett kooperativ eller ett assistansbolag som Assistansbyrån Vilja. Du kan också själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

Vilken hjälp kan jag få av en personlig assistent?
Den/de personliga assistenterna ska utföra de sysslor du själv hade utfört om du inte haft din funktionsnedsättning. Det kan handla om allt ifrån personlig omvårdnad till att sköta ett arbete. Du ska själv alltid vara delaktig i alla sysslor i den mån du kan med tanke på ditt funktionshinder.

Kan anhöriga arbeta som mina assistenter?
Ja, och vårt kollektivavtal omfattar även anhöriganställda.

Vem bestämmer vilka assistenter som ska anställas?
Rekrytering av både ordinarie assistenter och timvikarier gör vi tillsammans och det är du som bestämmer vilka som ska anställas.

Har jag en egen budget för assistasersättningen som jag själv kan påverka?
Ja, alla kunder har separat budget. En viss del av assistansersättningen öronmärker vi för administration-, personal-, arbetsmiljö- och utbildningskostnader. Så gör vi för att det alltid ska finnas medel avsatta för att vi ska kunna fullgöra vårt arbetsgivaransvar, oavsett hur ekonomin ser ut i ett enskilt assistansuppdrag.

Varför ska jag välja just Assistansbyrån Vilja?

  • Du ska välja oss om du vill ha en personlig och engagerad assistansanordnare där du blir sedd och lyssnad på.
  • Du ska välja oss om du vill ha en assistansanordnare med ett öppet klimat och "högt i tak", där du vet vad assistansersättningen används till i företaget och där vi välkomnar synpunkter, förslag och idéer från både kunder och anställda..
  • Du ska välja oss om du vill ha en assistansanordnare där assistansens kvalitet är en kärnfråga, både i den praktiska assistansen men också i administrationen.
  • Du ska välja oss om du vill ha en assistansanordnare som vill bidra till att göra assistentyrket till ett framtidsyrke, ett yrke att satsa på.