Om oss

Vi är alltid tillgängliga
Vi har inga telefontider utan är faktiskt tillgängliga nästan jämt! För akuta händelser är vi tillgängliga på 010-165 00 85 dygnet runt alla årets dagar. 

Flexibilitet
Personlig assistans är en individuell insats och vi kommer alltid att eftersträva att även på administrativ nivå hålla den så flexibel och individuell som möjligt. Det är ofrånkomligt att vissa regler och rutiner måste vara lika för alla kunder i företaget för att verksamheten ska fungera men vi lovar att så långt som möjligt undvika att skapa kollektiva regler för att effektivisera administrationen om det innebär att det begränsar den enskildes inflytande.

Vi bevakar dina intressen
Vi håller vi dig alltid informerad om vad som händer med lagar och regler kring personlig assistans

Personliga assistenter – att vara den bästa arbetsgivaren
Det allra viktigaste för att assistansen ska fungera med högsta tänkbara kvalitet är att du har personliga assistenter som verkligen trivs med. Vi har många års erfarenhet från personalrekrytering och vi lägger ner mycket tid och engagemang för att varje rekrytering ska bli lyckad. Du är självklart delaktig genom hela rekryteringsprocessen. Vi har ingen allmän vikariepool utan rekryterar timvikarier för varje enskild kund.

De personliga assistenterna omfattas av kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal med tillhörande försäkringar och avtalspension. Det betyder mycket för oss att vara en arbetsgivare man stortrivs hos!

Så använder vi assistansersättningen
Vi öronmärker 12% av assistansersättningen till kostnader som är gemensamma för hela företaget, dvs utbildning, personal- och arbetsmiljökostnader och administration. Övriga 88% ska täcka löner och assistansomkostnader. 

Om det vid årsbokslutet redovisas en vinst i företaget stannar varenda krona i företaget för att investeras i framtida utveckling av vår verksamhet. Ingen vinstdelning sker till ägare. 

Assistanskvalitet
Ingen är så perfekt att man inte alltid kan bli ännu bättre! För att du ska få din assistans utförd på det sätt du vill ha den, för att våra anställda ska ha bästa möjliga villkor och inte minst för att vi ska kunna vidareutvecklas som företag är vi noga med att fånga upp eventuella misstag och brister såväl som förbättringsförslag från kunder och anställda. 

Utbildning, föreläsningar, handledning och evenemang

Alla nya kunder, teamledare och assistenter får obligatorisk introduktionsutbildning. Det är viktigt att introduktionen ges innan uppdraget/arbetet påbörjas så att kunder och assistenter får bästa möjliga start. Därefter planeras utbildningar utifrån de olika behov som finns eller uppkommer och både kunder och assistenter är alltid välkomna att komma med förslag på kurser och föreläsningar de är intresserade av

 

Juridisk hjälp
Vi hjälper dig självklart kostnadsfritt med råd och stöd i juridiska frågor rörande din assistansersättning, t ex ansökan eller omprövning av assistansersättningen.


Daniel och Carro ännu mindre