Vem kan få personlig assistans?

Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal grundläggande behov. 

De är: 

  • andning 
  • personlig hygien 
  • att äta och dricka 
  • av och påklädning (endast kläderna närmast kroppen) 
  • kommunikation med andra 
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning 
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd. 

Du hittar mer utförlig beskrivning av de grundläggande behoven och andra personliga behov här 

För att du ska ha rätt till assistansersättning gäller också att du 

  • ska omfattas av lagen om stöd och service (LSS), dvs tillhöra en av de tre personkretsarna 
  • inte har fyllt 66 år när du ansöker 
  • ska vara försäkrad i Sverige. 

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit. 

Du kan i stället få assistans från kommunen 

Om du behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska du ansöka hos din kommun istället för Försäkringskassan 

 

Vi hjälper till med ansökan! 
Att få personlig assistans beviljad är inte enkelt. Tyvärr avslås merparten av ansökningarna och det är viktigt att ansökan och intyg är rätt formulerade! Givetvis hjälper vi till med det – helt kostnadsfritt 

 

Intyg 
Du behöver ett särskilt läkarintyg som heter Utlåtande för assistansersättning samt även ett ADL intyg från t ex arbetsterapeut. ADL intyget är väl så viktigt som läkarutlåtandet eftersom det beskriver vilka funktioner du har för att klara ett obegränsat liv. Det är ytterst viktigt att intygen är tydligt formulerade. 

 

Ansökan 

Ansökan görs direkt på Forsakringskassan.se eller hos Kommunen. Det är viktigt att i förväg ha gjort en egen uträkning av hur mycket assistans man behöver.  

Efter ansökan tar Försäkringskassan/Kommunen kontakt för ett utredningssamtal. Efter samtalet tar det några månader innan du får ett Förslag till beslut.  

 

Beslutet 
Ett beslut om personlig assistans uttrycks i ett antal timmar du har rätt till under en 6-månaders period. Beslutet gäller tillsvidare men du är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om din livssituation eller ditt assistansbehov förändras 

Följ oss på social medier!